Posted on march 12th, 2013 by admin   

 

             Değerli Kongre Katılımcıları,
            İlki 1985 yılında düzenlenen “Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Seminerleri”, Çağdaş Drama Derneği tarafından yılda iki kez düzenlenmektedir. Bu seminerlerin amacı; ulusal ve uluslararası yaratıcı drama liderlerinin alan bilgisi ve deneyimlerini, alan uzmanları ve bu alana ilgili duyan herkes ile paylaşabilmelerini sağlamaktır. Seminerlere kongre boyutu eklenerek ülkemizde ve dünyada yaratıcı drama alanında yapılan çalışmaların sunulması için “23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi” 14-17 Kasım 2013 tarihleri arasında Ankara'da gerçekleşecektir.
             Yaratıcı drama eğitmenlerini, sanat eğitimcilerini, tiyatrocuları, tiyatro bilimcileri, eğitim bilimcileri, yaratıcı drama uygulamaları yapan öğretmenleri ve yaratıcı drama alanıyla ilgilenenleri bir araya getirecek olan “23. Uluslararası Eğitimde Yaratıcı Drama Kongresi”, Çağdaş Drama Derneği ve Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi işbirliği ile düzenlenecektir.
            
 Her ırktan, her dinden, her ulustan, her öğrenim düzeyinden, her yaştan kadının hissettiği baskı ve ezilmeyi, yalnızca kadın olmaktan kaynaklanan sorunları göstermek ve bunların çözümlenmesini sağlamak için; erkeklerin de savunduğu, sahiplendiği bir anlayış gereklidir. Kadının özgürlüğü kadar, tüm insanlığın gerçek toplumsal eşitliğine tam bir inanç ve bağlılık şarttır. Yaratıcı drama bağlamında eğitim, sanat ve toplum başlıklarında“kadın olmak” teması panel, konferans, yuvarlak masa toplantıları, atölye çalışmaları ve benzeri etkinlikler ile kongre kapsamında irdelenecektir. “Kadın olmak" teması üzerine belirlemeler yapılarak, konuya ilişkin sorunlara yaratıcı drama yöntemleri ile çözüm önerileri getirilemeye çalışılacaktır.
            Katılımınızı bekler, seminer ve kongremizde buluşmak dileğiyle sevgi ve saygılarımızı sunarız.
                                                                                                 Kongre Düzenleme Kurulu

KONGRE ALT BAŞLIKLARı

KONGRE  BAŞLIKLARI

  • Kadın ve Eğitim
  • Örgün Eğitim
  • Yaygın Eğitim
  • Kadın ve Sanat
  • Kadın ve Toplum

 


 

DUYURULAR

Atölye başvurularınız ücretinizi yatırıp, dekontunuzu gönderdikten sonra işleme alınacaktır. David Davis, Gertrud Auge ve Nadja Razewski'nin atölye kayıtları tamamlanmıştır. Gösterdiğiniz ilgiye çok teşekkür ederiz. Atölyelerde katılımcı olmak isteyenler için son kayıt tarihi 8 Kasım 2013'tür. İÇERİKLER

Ana sayfa

Kurullar

Önemli tarihler

Çağrılı Konuşmacılar

Kongre Programı

Etkinlikler

Yazım Kuralları Kılavuzu

Ankara Hakkında

ÇDD Hakkında

Ankara Üni. Hakkında

Kabul edilen bildiriler

Sponsorlar

Afiş

Ziyaretçiler

 

 

 

@ANKARA 2013